Produkt: Inhalator tłokowy E-15 Reha Fund

KATEGORIA: Profilaktyka i Rehabilitacja

Przeznaczony jest do podania leku w postaci aerozolu. Sprężone powietrze generowane przez kompresor przechodzi przez zbiornik, zasysając lek. Powstała w ten sposób mieszanka, przepływając przez górną część rozpylacza przekształca sie w aerozol zawierający bardzo drobne cząsteczki leku, który kierowany jest na zewnątrz i rozpylony lek pacjent wdycha przez ustnik lub maskę.