Produkt: Drabinka przyłóżkowa

KATEGORIA: Sprzęt Medyczny oraz Pomocniczy

Drabinka ułatwia osobom starszym lub o obniżonej sprawności fizycznej podnoszenie się z pozycji leżącej do siedzącej. Pacjent podciąga się na kolejnych szczeblach drabinki, na zmianę chwytając obiema rękami kolejne drążki wykorzystując w ten sposób posiadane możliwości fizyczne do samodzielnego podniesienia się.

W razie potrzeby osoba pielęgnująca może wspierać przy tym głowę i klatkę piersiową chorego, jego kooperacja zmniejsza jednak fizyczne obciążenie personelu, w szczególności odciąża plecy pielęgniarza. Motywacja pacjenta do pracy nad rozwojem własnych zasobów sił zwiększa się, a muskulatura jego rąk i ramion zostaje wzmocniona.